Hi-Whyders lanien säännöt

  1. § Lanit alkavat perjantaina klo 18.00 ja päättyvät sunnuntaina klo 17, ellei toisin ilmoiteta. Sunnuntaina kello 18 paikan pitää olla tyhjä ja siistittynä.
  2. § Kaikilla on velvollisuus siivota omat roskansa ja toimittaa asianmukaisesti kierrätykseen. Hi-Whyders on järjestänyt talon ulkopuolelle roskasäiliön, mutta ei vastaa roskien sinne toimittamisesta. Kaikkien kannalta on miellyttävintä, mikäli järjestäjien ei tarvitse tähän erikseen puuttua.
  3. § Henkilön tulee ilmoittaa organisaattoreille, mikäli aikoo olla pois laneilta pidempiaikaisia ajanjaksoja, sekä lopullisesta poistumisestaan laneilta.
  4. § Lanit on tarkoitettu pelaajille, jotka haluavat pelata lähiverkossa jotain sellaista peliä, jonka pelaaminen internetissä on hankalaa tai lähes mahdotonta. Mikäli tarkoituksesi ei ole pelata tämänkaltaisia pelejä, tulee sinun hyvää arviointikykyä noudattaen antaa paikkasi jollekin toiselle. Tarkoituksena on vähentää "kuppikuntien" muodostumista ja edistää hyvää yhteishenkeä. Lanit eivät ole "yksilöurheilua" vaan "joukkuelaji".
  5. § Nukkumatilaa on käytössä erittäin rajallisesti, näin ollen sitä on käytettävä tehokkaasti. Näin jokaiselle taataan mahdollisuus lepoon. Uskoaksemme yksi patja riittää henkilöä kohden. Halutessasi voit tuoda oman esim. ilmapatjan, joka on kevyt kantaa mukana, eikä vaadi paljoakaan tilaa kuljettamiseen.
  6. § Mikäli olet ilmoittautunut laneille, mutta oletkin estynyt saapumaan paikalle, tulee sinun perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pikaisesti (lanisivun "Peru ilmoittautuminen" linkki) tai soittamalla jollekin järjestäjistä.
  7. § Sääntöjen rikkomisesta tai epäasiallisesta käytöksestä johtuen, organisaattoreilla on oikeus poistaa henkilö lan-tapahtumasta välittömästi.
  8. § Lisäksi kaikki itsestään selvät säännöt, sekä Suomen lait ovat voimassa.
VIIMEISEKSI POINTIKSI: Sääntöjen rikkomiseen tullaan puuttumaan vastaisuudessa entistä tarkemmin, näin takaamme myös tulevaisuudessa onnistuneet ja kaikkien kannalta hauskat lan-tapahtumat.

- Hi-Whyders Organisaatio, 2003 -